Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Phong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong
Chào mừng các bạn đã đến với trang của mình
  • Tên: Nguyễn Thanh Phong
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 9SP, 1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 2SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 17:36:12
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 17:33:10
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-20 21:37:43
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-27 22:38:06
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-22 22:30:18
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-07 21:44:39
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-05 22:50:13