Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Phong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong
Chào mừng các bạn đã đến với trang của mình
  • Tên: Nguyễn Thanh Phong
  • Điểm hỏi đáp: 9SP, 1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thanh Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:00:20
Nguyễn Thanh Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 22:46:09
Nguyễn Thanh Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 23:18:11

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thanh Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 23:12:07
Nguyễn Thanh Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 22:53:06

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Thanh Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 23:03:37

Điểm thi

Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-06 16:40:50
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 17:36:12
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 17:33:10
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-20 21:37:43
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-27 22:38:06
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-22 22:30:18
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-07 21:44:39
Nguyễn Thanh Phong làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-05 22:50:13