Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hữu Tuấn Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hữu Tuấn Đạt

Nguyễn Hữu Tuấn Đạt
I'm Dat.Hello everybody! Chúc các bạn một ngày tốt lành

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-30 21:04:41

Luyện toán

104 -Trung bình 6.07 - Tổng điểm 13040

Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 21:27:36
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-12 16:03:34
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 20:56:37
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-03-12 16:01:12
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 21:26:02
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 21:18:27
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 15:04:02
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 09:40:14
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 20:53:16
Nguyễn Hữu Tuấn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 20:54:51