Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phamtuananh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phamtuananh

Phamtuananh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

20 -Trung bình 9.92 - Tổng điểm 2084

Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:41:11
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:32:01
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:30:46
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:33:36
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:27:07
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 14:12:05
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:47:13
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 19:52:39
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:51:55
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:59:03

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 9.67 - Tổng điểm 290

Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 13:39:15
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 20:18:41

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 8.79 - Tổng điểm 1143

Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:11:18
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 10:00:16
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 10:15:14
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:03:40
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:57:59
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:33:19
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 14:18:29
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:38:19
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 14:31:32
Phamtuananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 22:27:30

Điểm thi

Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-23 20:31:01
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-23 20:21:05
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-23 20:08:11
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-21 20:37:39
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-20 17:10:57
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-16 20:39:20
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-07 21:34:12
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-07 21:32:37
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 21:30:20
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-06 09:52:51
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 09:50:52
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 09:47:46
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-05 13:49:55
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-05 13:43:47
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-04 21:50:41
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-04 21:47:52
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-04 21:44:26
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-04 21:42:31
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-04 21:39:47
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-04 21:35:00
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-04 21:30:11
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-02 14:27:48
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-02 14:22:03
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-02 14:13:20
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-02 14:04:24
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-02 13:56:26
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 11:16:50
Phamtuananh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-01 11:10:54