Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ĐTTALTTL 12-21. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ĐTTALTTL 12-21

ĐTTALTTL 12-21
https://lazi.vn/users/dang_ky?u=chang.do-quynh-anh Happy new year 2019 !

Luyện toán

59 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 6202

ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 17:39:05
ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 17:27:24
ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 21:57:15
ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 21:18:51
ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:58:22
ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 21:02:42
ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:27:53
ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 21:42:03
ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 22:18:29
ĐTTALTTL 12-21 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số X trong phép cộng hoặc trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 09:02:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

ĐTTALTTL 12-21 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-21 21:11:57
ĐTTALTTL 12-21 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-01 14:49:49
ĐTTALTTL 12-21 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-14 10:27:02