Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham phan huy tuan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham phan huy tuan

pham phan huy tuan
hello,every one I am grade 7a2 at Nguyen Truc second dary school. I love learning Mathermatics , English and Literuture.I want to be a doctor to help your parents . so I learn kindly, skifully anh hardly

Luyện toán

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 20:11:43
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:23:59
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:57:48
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:53:47
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:54:59
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:52:22
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:36:49
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:38:46
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:38:21
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:15:34

Luyện văn - Tiếng Việt

25 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 4673

pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 20:48:39
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:00:49
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 20:42:07
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 20:37:05
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2018-02-08 20:55:47
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 20:34:40
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2018-02-24 21:01:28
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 20:41:38
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 20:42:42
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 20:29:23

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 8.39 - Tổng điểm 2518

pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:49:43
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:31:07
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:30:26
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:27:53
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:15:08
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:50:38
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:26:44
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:20:40
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:17:32
pham phan huy tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:33:43

Điểm thi

pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-29 20:24:30
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-21 21:15:30
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-21 21:06:42
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-21 20:56:55
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 20:31:19
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-14 20:42:01
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-14 20:37:51
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-14 20:35:14
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-13 21:22:28
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-13 21:17:31
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-30 20:57:55
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-30 20:47:27
pham phan huy tuan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-07 20:07:38