Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với The First. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

The First

The First
Hello.Welcome to the page nha .Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! OK

Luyện toán

9 -Trung bình 8.98 - Tổng điểm 988

The First đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 20:02:53
The First đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 13:42:14
The First đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 16:04:32
The First đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-15 18:54:22
The First đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 20:04:49
The First đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-03-22 07:59:53
The First đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 18:19:35
The First đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-10-27 18:43:30
The First đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 13:53:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

The First làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:02:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 21:55:23
The First làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-24 19:03:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-24 18:45:56
The First làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-24 15:05:21
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-23 20:48:34