Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê ngọc tuyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê ngọc tuyền

lê ngọc tuyền

Luyện toán

21 -Trung bình 7.67 - Tổng điểm 4907

lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:46:55
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:46:12
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:16:16
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 19:52:01
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:35:41
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 21:10:42
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 17:17:32
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:45:18
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:02:28
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:17:16

Luyện văn - Tiếng Việt

31 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 3262

lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 01:19:28
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 09:10:28
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 18:40:38
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:56:05
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 10:44:17
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:49:26
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 10:46:36
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 07:44:46
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:18:05
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:04:58

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 8.04 - Tổng điểm 402

lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:50:56
lê ngọc tuyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:39:06

Điểm thi

lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-11-16 20:06:28
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 19:45:31
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 19:42:22
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 19:40:35
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 19:38:44
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:25:51
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:17:08
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-17 19:32:47
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-08 19:28:30
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-08 19:10:26
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-08 19:07:12
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-14 08:44:36
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-14 08:34:24
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-30 19:55:45
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-30 19:53:12
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-30 19:51:43
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-19 20:32:42
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-19 20:28:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-28 21:35:09
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-28 21:30:12
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-28 21:27:38
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 20:09:26
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 21:32:25
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 21:31:09
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 21:28:40
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-23 21:06:20
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-10 20:28:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-08 16:04:35
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-08 15:59:07
lê ngọc tuyền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-08 15:56:34