Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Thị Minh Tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Thị Minh Tú

Trương Thị Minh Tú
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7500

Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-01-10 13:38:42
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 15:15:29
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 17:45:13
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 19:23:25
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 19:25:28
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:12:29
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:16:57
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 19:29:46
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 17:45:40
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:24:33
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:26:34
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:28:49
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:14:16
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 16:31:46
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:21:56
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 14:41:09
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:30:32
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 14:39:13
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 15:06:10
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-06-17 16:37:06
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 15:01:39
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:19:10
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 16:21:51
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 16:28:51
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:34:50
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 09:21:54
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 15:10:52
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-08-06 15:24:16
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2014-08-02 06:16:49
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-07-18 13:43:45
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 14:56:43
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2014-06-18 14:08:42
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 14:45:25
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 14:43:27
Lần cuối làm bài: 2014-07-30 13:36:08
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2014-07-16 13:47:23
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2014-07-18 13:34:13
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:39:39
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:41:36
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:11:49
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:13:42
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 14:52:57
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:17:49
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:19:25
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:23:10
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:33:27
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:25:41
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-01-14 18:00:52
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 14:35:01
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 14:36:59
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 16:33:44
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 16:36:03
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 16:38:12
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 14:59:43
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:32:52
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:43:25
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:45:22
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 19:11:29
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:35:28
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:47:31
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:49:15
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 19:13:26
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:52:34
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:37:47
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 19:09:32
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 19:21:11
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 19:35:17
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 19:18:24
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:21:18
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-07-16 13:43:49
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-09-13 14:27:47
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2014-09-14 09:31:09
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-10-02 11:26:12
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2014-12-07 07:55:52
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-04-10 15:44:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi