Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Thị Minh Tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Thị Minh Tú

Trương Thị Minh Tú
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-22 09:44:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-22 09:42:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-22 09:40:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-22 09:38:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-22 09:36:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-29 09:12:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-02-07 20:23:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-07 20:20:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-07 20:17:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-01 09:00:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-01 08:54:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-01-01 08:37:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-29 09:15:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-29 09:13:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-07 08:00:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-25 18:45:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-25 18:43:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-19 07:56:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-19 07:55:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-19 07:48:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-19 07:45:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-13 14:38:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-13 14:35:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-13 14:34:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-11 07:43:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-06-17 16:22:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-17 16:14:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-06-01 09:11:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-06-01 09:00:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-01 08:54:29

Luyện toán

75 -Trung bình 9.17 - Tổng điểm 8070

Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:11:49
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:13:42
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 14:52:57
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:17:49
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:19:25
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:21:18
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:23:10
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:25:41
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:33:27
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:35:28