Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Thị Minh Tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Thị Minh Tú

Trương Thị Minh Tú
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

75 -Trung bình 9.17 - Tổng điểm 8070

Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:11:49
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:13:42
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 14:52:57
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:17:49
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:19:25
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:21:18
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:23:10
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:25:41
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:33:27
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-06-03 10:35:28