Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Thị Minh Tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Thị Minh Tú

Trương Thị Minh Tú
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

75 -Trung bình 9.17 - Tổng điểm 8070

Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 09:21:54
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-04-10 15:44:16
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-01-10 13:38:42
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 15:15:29
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 17:45:13
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 17:45:40
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2014-12-07 07:55:52
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-10-02 11:26:12
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2014-09-14 09:31:09
Trương Thị Minh Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-09-13 14:27:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi