Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với truong phuong hoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

truong phuong hoa

truong phuong hoa
记住一个人.....

Luyện toán

3 -Trung bình 3.93 - Tổng điểm 1062

truong phuong hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 08:47:40
truong phuong hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 08:38:01
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 19:34:43

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 6.96 - Tổng điểm 348

truong phuong hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:09:57
truong phuong hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 19:52:38
truong phuong hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 19:24:48

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 7.72 - Tổng điểm 309

truong phuong hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:24:10
truong phuong hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:21:48
truong phuong hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 19:50:37

Điểm thi

truong phuong hoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-14 08:52:42
truong phuong hoa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 19:44:00
truong phuong hoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-13 19:33:58
truong phuong hoa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 19:30:18
truong phuong hoa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-11 10:22:59
truong phuong hoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-10 21:13:05
truong phuong hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 21:09:52
truong phuong hoa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-10 21:06:36