Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Phạm Ngọc Trân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Phạm Ngọc Trân

Trương Phạm Ngọc Trân
NẾU CÁC BẠN THÍCH TRÒ CHUYỆN VỚI MÌNH THÌ KẾT BẠN NHÉ.YÊU CÁC BẠN NHIỀU

Luyện toán

3 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 500

Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 10:07:21
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 12:11:18
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 20:49:13

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 5.07 - Tổng điểm 304

Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:57:32
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:53:04

Luyện Tiếng Anh

45 -Trung bình 8.78 - Tổng điểm 5002

Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:07:59
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 18:57:26
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:36:26
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:27:54
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 20:57:25
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 20:37:22
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:31:55
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:06:36
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:23:38
Trương Phạm Ngọc Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 14:43:13

Điểm thi