Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Truong Nguyen Khanh Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Truong Nguyen Khanh Linh

Truong Nguyen Khanh Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Truong Nguyen Khanh Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-10 21:14:16

Luyện toán

109 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 12339

Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-07-30 09:07:42
Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-09-13 16:09:11
Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 20:00:03
Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-08-02 21:29:17
Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-08-02 11:26:15
Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2014-08-02 11:24:25
Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 15:25:14
Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 20:07:09
Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-08-04 09:01:55
Truong Nguyen Khanh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-08-05 19:37:25