Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thiên Trường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thiên Trường

Hoàng Thiên Trường
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

126 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12600

Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:53:42
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:37:25
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:43:00
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:47:14
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:46:51
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:37:10
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:40:22
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:43:28
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:45:31
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:49:46
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:03:15
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:05:46
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:44:47
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:10:59
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:53:32
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:57:32
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:41:36
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 09:26:57
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 09:28:38
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:43:41
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:34:51
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:38:42
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:12:05
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:27:51
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:35:06
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 21:45:41
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 10:29:02
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:50:54
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 07:36:00
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 17:23:00
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:48:07
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:45:18
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 07:42:06
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 17:00:56
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:27:10
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 21:23:29
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:58:42
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 11:46:48
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 18:46:28
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 17:44:49
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 10:20:30
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 11:25:35
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 08:03:05
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 08:18:06
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 08:29:04
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 08:38:53
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 20:23:10
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 20:42:41
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 12:44:46
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 12:46:17
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 16:51:56
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:04:24
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:54:00
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 10:32:08
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 08:49:07
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 08:50:31
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:19:49
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 21:11:00
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:18:45
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:56:00
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:59:23
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 18:33:47
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 22:02:43
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 101 đến 110
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 22:06:02
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 111 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 22:07:52
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 11:53:29
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:39:17
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:26:46
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 12:02:44
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:13:24
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 21:22:16
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 09:40:50
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 12:49:00
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:58:08
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 21:43:53
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 21:54:03
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:50:47
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 11:09:36
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 18:01:02
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 09:57:48
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 09:52:12
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 10:29:46
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:08:08
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 08:43:27
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:44:53
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tích cho một số
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:18:46
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 17:25:37
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 18:20:52
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:14:23
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:19:16
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:20:33
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:51:20
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 17:35:54
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:39:49
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 10:15:27
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 16:37:09
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 17:43:54
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 17:46:17
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:23:37
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 17:50:15
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:26:31
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:29:41
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:43:42
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:45:51
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:45:10
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:42:28
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 08:54:06
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 11:41:30
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:57:52
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:48:14
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:56:56
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 18:12:06
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 08:20:13
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:05:13
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 08:20:55
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 08:29:24
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:45:38
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 10:10:21
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 10:06:09
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 08:36:31
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 19:29:16
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 10:29:15
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:39:12
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 08:33:36
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:30:06
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 20:32:45

Luyện văn - Tiếng Việt

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 11:34:32
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 11:00:26
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 11:02:46
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 11:05:47
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 11:09:49
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:41:46
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:57:04
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 09:07:17
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 21:52:44
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 21:57:12
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:14:30
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:18:39
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:25:34
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 09:36:07
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 09:07:09
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 10:39:36
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 09:50:34
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 17:06:31
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 08:00:42
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 09:09:11
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:05:33
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 09:44:47
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 09:44:45
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 09:06:22

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 11:08:36
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 11:11:11
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 11:13:13
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 11:13:23
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:03:55
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:03:59
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 10:23:58
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 10:30:07
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:01:02
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:07:19
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 10:22:38
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:12:41
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:15:18
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:19:45
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:22:57
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:26:28
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:30:17
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:33:55
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:36:59
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:41:45
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:57:48
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:21:56
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:24:17
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:49:21
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:52:12
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:39:57
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:25:18
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:28:18
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:03:50
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:46:04
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 10:27:29
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 08:52:47
Hoàng Thiên Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 08:48:41

Điểm thi

Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-18 11:17:34
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 22:26:57
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 22:12:09
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 22:02:42
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:57:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:49:40
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:41:27
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:34:48
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:26:21
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:14:14
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 21:02:08
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:49:18
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:36:27
Hoàng Thiên Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 19:55:48