Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với La trung vĩ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

La trung vĩ

La trung vĩ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: La trung vĩ
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

31 -Trung bình 5.89 - Tổng điểm 3710

La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 10:03:55
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 09:36:00
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:43:36
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 13:18:04
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:29:02
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:24:27
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:07:38
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:52:53
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:37:43
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:26:56

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 120

La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:45:34

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 539

La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:52:31
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:49:30
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:41:55
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:37:31
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:47:25

Điểm thi

La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 21:51:07
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:46:46
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:39:53
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:33:16
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-05 22:00:51
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:17:16
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:14:20
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 10:55:09
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-03 10:45:43
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-02 11:13:03
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:18:54
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 19:57:15
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-15 19:55:36