Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với La trung vĩ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

La trung vĩ

La trung vĩ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: La trung vĩ
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 22:25:21
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:53:19
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:14:12
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:13:24
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:19:23
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:36:19
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:40:01
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:14:47
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 19:57:05
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:01:10
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 16:27:29
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 16:03:35
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:48:02
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:25:53
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:24:27
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:52:53
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:58:16
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 22:40:26
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:01:31
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 21:06:17
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:07:38
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:35:22
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:06:16
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 19:53:09
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 08:56:13
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 19:57:18
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:55:31
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:29:02
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:43:58
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:37:43
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 13:18:04
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 19:37:34
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:19:24
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 13:08:37
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:11:42
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:26:56
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 22:08:21
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:53:01
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:10:23
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 10:42:01
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 19:54:58
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 09:36:00
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:15:56

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:45:34
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 10:43:01

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:49:30
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:37:31
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:47:25
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:41:55
La trung vĩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:52:31

Điểm thi

La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-10 19:36:28
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 21:51:07
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:46:46
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:39:53
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:33:16
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-05 22:00:51
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:17:16
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:14:20
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 10:55:09
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-03 10:45:43
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-02 11:13:03
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:18:54
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 19:57:15
La trung vĩ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-15 19:55:36