Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen quang trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen quang trung

nguyen quang trung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-23 14:22:51
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-14 14:34:34
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-10 10:33:30
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:11:22
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-07 15:59:42
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-25 15:28:59
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-24 10:18:52
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-20 10:37:57
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-12 20:49:22
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 16:41:23
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 16:38:56
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 16:36:33
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 09:51:47
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 21:01:26
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 20:58:37
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 20:56:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-11 21:05:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-05 21:40:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-04 21:40:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-03 10:42:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-02 17:35:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-02 17:33:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-01 10:56:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-01 10:45:34

Luyện toán

170 -Trung bình 9.87 - Tổng điểm 17071

nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 10:09:01
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2016-04-08 06:49:47
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 21:25:17
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 10:37:52
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:32:54
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:34:43
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 21:03:25
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:44:29
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:46:48
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:49:04