Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen quang trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen quang trung

nguyen quang trung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

170 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 17071

nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 19:59:40
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 21:42:43
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 20:31:14
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 12:50:56
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 15:25:43
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 21:18:26
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:46:52
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 22:30:44
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 11:12:19
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 14:54:00

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 1700

nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 21:33:24
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 15:42:00
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 13:22:07
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 13:10:18
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 20:26:55
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 20:56:08
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Đồ chơi - Trò chơi
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 13:14:39
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 20:48:16
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 22:03:31
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 22:01:23

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-16 21:36:54
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-16 21:32:21
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 21:22:32
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 21:19:43
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-09 09:21:52
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 10:47:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-23 14:22:51
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-14 14:34:34
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-10 10:33:30
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:11:22
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-07 15:59:42
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-25 15:28:59
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-24 10:18:52
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-20 10:37:57
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-12 20:49:22
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 16:41:23
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 16:38:56
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 16:36:33
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 09:51:47
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 21:01:26
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 20:58:37
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 20:56:30
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-11 21:05:30
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-05 21:40:58
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-04 21:40:56
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-03 10:42:41
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-02 17:35:56
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-02 17:33:01
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-01 10:56:16
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-01 10:45:34