Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen quang trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen quang trung

nguyen quang trung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

170 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17000

nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 15:23:00
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:35:03
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 15:31:55
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 20:59:41
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:32:54
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 20:14:45
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 20:36:31
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 16:54:54
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 15:27:22
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 14:48:31
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 14:45:30
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 09:34:34
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 09:42:14
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 20:16:35
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 15:24:12
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 20:42:58
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 15:29:18
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 09:47:01
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 10:55:37
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 15:42:50
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:21:57
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 21:33:46
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 11:02:21
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:50:13
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 21:10:21
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 16:37:56
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 21:13:33
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 14:36:55
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:54:37
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:56:41
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 17:28:49
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 17:38:01
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 11:00:18
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 15:35:06
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 15:54:32
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 15:22:13
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 21:41:59
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 21:44:29
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:53:31
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 17:04:57
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 22:01:05
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 17:08:09
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 15:29:29
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 10:57:01
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:40:22
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 21:38:26
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 16:40:24
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 21:51:54
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 14:59:01
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-10-22 14:08:42
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 22:20:41
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 10:58:44
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 16:46:29
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:31:01
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 15:10:02
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 21:25:17
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 21:36:43
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 21:10:13
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 20:34:45
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:34:43
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 14:52:54
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 16:12:58
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 20:31:14
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 16:02:08
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 17:35:36
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-11 20:23:25
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 15:07:17
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 15:39:35
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 14:36:45
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 21:39:18
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 15:45:03
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 15:42:40
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 15:57:44
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 14:33:35
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 14:43:56
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 21:03:25
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 16:02:03
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 15:04:21
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 15:40:19
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 15:18:46
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 20:55:28
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 21:31:46
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 10:58:58
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 22:30:44
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:13:12
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 20:48:58
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 20:45:34
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 17:27:32
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:46:48
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 17:30:45
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 20:42:32
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 20:47:39
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 11:11:10
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 10:55:21
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 20:56:09
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 16:04:37
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 10:31:45
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:34:02
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-16 20:28:54
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 15:31:10
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 11:12:19
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:44:29
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 19:50:21
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 17:10:08
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 16:17:20
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 08:36:46
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 10:22:11
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 09:50:25
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 10:36:42
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 10:39:31
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 10:32:48
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 10:35:15
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 10:37:42
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 15:57:03
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 21:39:19
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 21:47:38
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:44:33
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 15:17:09
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 20:07:58
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 20:12:28
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:57:37
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 21:21:50
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 15:45:48
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 20:49:49
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:55:44
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 15:44:08
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 15:37:58
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 11:13:18
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 20:52:28
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 15:49:38
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 15:40:30
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 22:05:10
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 15:42:35
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 21:49:04
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 14:08:03
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 21:18:26
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 10:52:15
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 20:40:48
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2016-04-20 21:43:20
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 17:49:08
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2016-04-08 06:49:47
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 09:31:16
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 10:51:42
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 15:27:32
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 19:47:17
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 16:17:49
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 15:50:00
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-04-20 21:39:22
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 17:29:38
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-04-20 21:46:44
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 14:47:46
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 19:59:40
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 10:37:52
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 18:11:14
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 21:46:11
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 10:48:57
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:46:52
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 17:13:01
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 21:02:04
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 10:09:01
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 15:40:10
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 11:07:59
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 14:54:00
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 22:02:58
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:38:11
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc ở tâm, dây, cung
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:38:01
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tích - phần 1
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:37:40
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 15:25:43
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 12:50:56
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 21:42:43

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 21:02:06
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 21:52:29
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 20:22:45
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi bạn
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 21:58:08
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 19:38:29
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 22:01:23
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 22:03:31
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 20:48:16
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Đồ chơi - Trò chơi
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 13:14:39
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 20:56:08
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 20:26:55
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 13:10:18
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 13:22:07
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 15:42:00
nguyen quang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 21:33:24

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-03 22:03:17
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-03 21:56:57
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-03 21:49:46
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-03 21:48:16
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-02-01 15:56:25
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-16 21:36:54
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-16 21:32:21
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 21:22:32
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 21:19:43
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-09 09:21:52
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-12 10:47:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-23 14:22:51
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-14 14:34:34
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-10 10:33:30
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:11:22
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-07 15:59:42
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-25 15:28:59
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-24 10:18:52
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-20 10:37:57
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-12 20:49:22
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 16:41:23
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 16:38:56
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 16:36:33
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 09:51:47
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 21:01:26
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 20:58:37
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-10 20:56:30
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-11 21:05:30
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-05 21:40:58
nguyen quang trung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-04 21:40:56