Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Mạnh Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Mạnh Trung

Nguyễn Mạnh Trung
~ Only True ~

Luyện toán

86 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 8693

Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 19:39:46
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 21:06:49
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 20:40:36
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 19:37:34
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 19:09:53
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 19:31:39
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 16:32:25
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 19:05:22
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 20:15:32
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 08:02:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Mạnh Trung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:44:32