Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Mạnh Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Mạnh Trung

Nguyễn Mạnh Trung
~ Only True ~

Luyện toán

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 22:12:13
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 19:52:49
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 20:33:27
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 07:05:50
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 20:46:19
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-10-06 19:41:20
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 15:06:44
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 15:06:37
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 19:41:55
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 19:31:39
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 19:09:53
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-09-07 20:10:57
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 19:38:06
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 19:37:34
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 21:06:49
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 17:45:39
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 12:45:19
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 17:12:00
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 20:14:47
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 17:35:32
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-27 20:28:39
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 17:17:14
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-07 17:40:38
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-12 18:39:41
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-03-16 21:05:42
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 20:15:32
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 08:02:16
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-01 19:05:22
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 16:32:25
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 20:40:36
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 12:24:47
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 07:20:26
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 17:37:13
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 20:25:44
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 11:20:46
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-28 18:14:57
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-22 06:42:47
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-29 07:52:18
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 18:38:45
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 17:42:07
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-17 16:56:24
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 10:27:32
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 11:16:54
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 19:50:09
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-23 20:35:42
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 19:39:46
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 20:40:34
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 17:31:50
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 17:43:50
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 20:23:02
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-12-20 11:08:39
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-12-06 10:42:08
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 09:28:25
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 19:46:00
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 21:17:37
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 21:03:30
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-12-01 17:41:02
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-12-04 11:00:22
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2015-12-14 11:24:48
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-12-08 11:28:14
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 11:16:22
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2015-12-17 17:37:34
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 11:17:45
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-12-26 19:26:53
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2016-01-02 11:17:50
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-01-10 17:40:20
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 20:33:43
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phá ngoặc rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 19:39:12
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-11-09 21:52:20
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 18:02:17
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-12-29 19:05:46
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 10:55:44
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 11:22:38
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-07 19:32:23
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 14:41:52
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 12:38:29
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 17:58:26
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 09:45:53
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 12:37:03
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:47:23
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 19:08:26
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 20:58:31
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có mẫu số khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 18:09:22
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 20:43:47
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-23 11:55:01
Nguyễn Mạnh Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-11-07 21:00:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Mạnh Trung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-08 15:44:32