Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Trúc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Trúc Anh

Nguyễn Thị Trúc Anh
Hi My name is Truc Anh.I'm in grade 5. Welcome everyone visit my home.>_

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thị Trúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 10:52:27
Nguyễn Thị Trúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 16:04:57
Nguyễn Thị Trúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 21:30:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thị Trúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 09:50:43
Nguyễn Thị Trúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-09 13:40:48
Nguyễn Thị Trúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:37:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:35:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:33:49