Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Trúc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Trúc Anh

Nguyễn Thị Trúc Anh
Hi My name is Truc Anh.I'm in grade 5. Welcome everyone visit my home.>_

Luyện toán

3 -Trung bình 7.71 - Tổng điểm 617

Nguyễn Thị Trúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 10:52:27
Nguyễn Thị Trúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 21:30:08
Nguyễn Thị Trúc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 16:04:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thị Trúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 09:50:43
Nguyễn Thị Trúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-09 13:40:48
Nguyễn Thị Trúc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:37:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:35:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:33:49