Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Nhật Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Nhật Thảo

Hoàng Nhật Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

112 -Trung bình 7.25 - Tổng điểm 21754

Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 12:52:03
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 14:25:40
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 11:39:30
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 11:23:52
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 11:19:19
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:18:38
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:09:16
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:21:11
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:16:25
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:30:28

Luyện văn - Tiếng Việt

76 -Trung bình 7.87 - Tổng điểm 14084

Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:08:22
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:27:19
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 11:11:41
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 09:05:22
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 13:28:22
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:45:56
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:22:50
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:19:50
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:28:40
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:09:11

Luyện Tiếng Anh

30 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 4057

Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:47:41
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 14:36:42
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:40:09
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:52:12
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:47:06
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:37:17
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:18:21
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:15:59
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 14:30:52
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:06:39

Điểm thi

Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 19:01:01
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-04 19:18:49
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-18 21:21:25
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-14 13:00:09
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-07 10:22:57
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 22:38:44
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-28 13:04:39
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:40:44
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-24 20:28:28
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:38:20
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-16 20:27:03
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-25 09:50:53
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-16 21:08:23
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-12 08:29:17
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-11 20:57:19
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-11 20:39:51
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-01 10:52:58
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:30:41
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:20:55
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-19 11:55:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-19 08:47:03
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-18 17:06:43
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-22 14:59:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-15 20:12:23
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-02 11:12:26
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-02 20:21:30
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-14 11:01:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-19 19:55:19
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 10:45:14
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-25 10:54:41