Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Nhật Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Nhật Thảo

Hoàng Nhật Thảo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

154 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 15400

Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 09:48:03
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 10:23:28
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-08-28 15:31:45
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 12:48:57
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-09-13 08:17:53
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 13:43:34
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 12:26:03
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 15:50:32
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-10-28 16:01:36
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 16:13:37
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-11-23 12:58:28
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 13:11:23
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-12-02 14:26:14
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 19:19:18
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 12:41:06
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 20:21:13
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 15:20:44
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 09:48:45
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2017-04-28 19:15:19
Lần cuối làm bài: 2016-04-28 09:08:17
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 09:08:08
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 09:10:45
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 19:49:40
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 09:22:42
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 13:27:40
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ không nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-06-11 20:06:45
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 11:05:13
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 20:14:46
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 18:03:15
Lần cuối làm bài: 2016-10-27 20:28:03
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 18:22:49
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 19:17:41
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 18:49:09
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 19:54:10
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-03-12 21:58:10
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 16:32:46
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 09:15:34
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 19:05:44
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:34:43
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 16:39:06
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 09:38:52
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2016-05-16 20:15:03
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-06-05 17:57:31
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 20:14:19
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2016-03-17 14:11:15
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 14:44:31
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 18:44:20
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 19:17:26
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 16:59:22
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 14:19:22
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-10-27 21:28:30
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-16 08:10:42
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 14:06:18
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 12:21:28
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2017-04-28 19:26:05
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 09:09:42
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 18:54:54
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 16:17:10
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 16:44:19
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-04-28 10:17:18
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 20:02:06
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2015-12-01 15:24:23
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-01-04 16:03:39
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2015-12-10 15:11:10
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 13:11:33
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 18:53:03
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 21:57:56
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:18:06
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 18:56:47
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:08:36
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:16:10
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:00:36
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:52:32
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:18:38
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 19:24:27
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 20:08:38
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 18:57:12
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:30:46
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 11:11:16
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 11:02:49
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 11:07:07
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 19:45:56
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:34:01
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:59:48
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 12:52:03
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 19:17:09
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:10:07
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:15:16
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:27:01
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:19:43
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 16:28:39
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 17:24:10
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 10:32:25
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 10:38:24
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 10:42:30
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:22:35
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:16:25
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:30:28
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:39:48
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:35:59
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:22:09
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 14:48:05
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:32:27
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:45:50
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:44:43
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 22:04:54
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:09:16
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 17:11:57
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 21:00:33
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 18:59:11
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:21:11
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 20:41:34
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 11:15:58
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 11:19:19
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 14:25:40
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 11:23:52
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 11:39:30
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:31:03
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 20:49:38
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:54:34
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số bị chia - số chia - thương
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 19:09:07
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 19:49:36
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 17:17:04
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 20:55:27
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 20:32:15
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 19:51:40
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 19:45:27
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 20:03:45
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 18:19:55
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:15:43
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:02:38
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:02:53
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:51:01
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 13:16:34
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 10:37:10
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:16:43
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:13:55
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 18:20:42
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 18:28:15
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 18:47:25
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 19:47:43
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:30:16
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 12:04:13
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:14:39
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:38:08
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:55:40
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 21:09:24
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:53:15
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 20:06:21
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 20:24:01
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 13:50:11
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 12:49:18
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 20:35:09
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 20:08:09

Luyện văn - Tiếng Việt

101 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10100

Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 18:57:15
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 19:09:03
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:18:35
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:53:51
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 13:04:38
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 20:19:59
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:49:40
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 77: ăc, âc (mắc, gấc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:50:48
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 83: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "c" và "ch"
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 10:40:32
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 20:23:51
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:23:07
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 21:19:41
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 10:48:24
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 10:16:20
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 10:22:28
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 19:44:59
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 19:04:21
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vè chim
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 16:13:39
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 10:33:24
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cò và Cuốc
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:27:48
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 19:03:51
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nội quy Đảo Khỉ
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 20:46:17
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:51:39
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 10:13:31
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 21:31:34
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:04:21
Lần cuối làm bài: 2018-03-08 10:13:06
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 20:04:50
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 11:07:12
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quyển sổ liên lạc.
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 19:55:04
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ chỉ nghề nghiệp
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 11:11:08
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người làm đồ chơi
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 21:09:23
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:08:23
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể ngắn về người thân
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 11:58:25
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 13:17:32
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 13:28:28
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 10:36:08
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 10:49:51
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 15:31:08
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/ uyu, s/x, ăn /ăng
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 09:39:26
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 19:35:13
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 19:59:34
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 21:30:47
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 10:14:26
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 19:38:24
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 19:45:15
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 20:53:55
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 19:54:44
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 11:18:28
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 11:30:34
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:36:23
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 11:28:14
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày khai trường
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 11:17:02
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:26:48
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:35:37
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:19:28
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:18:15
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:30:44
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:40:21
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 11:00:00
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:48:03
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 10:56:22
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:54:29
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:53:57
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 11:39:33
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 11:45:17
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 11:51:30
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 14:47:34
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 11:21:36
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 10:05:48
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 15:24:52
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 13:20:33
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 16:16:23
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:45:42
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:16:21
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:01:06
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:55:31
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:19:18
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:42:50
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé thành phi công
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:03:02
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 19:29:53
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:09:11
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:28:40
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:19:50
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:56:45
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 12:22:55
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:19:09
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:26:02
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:34:49
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 20:36:12
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 20:55:06
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 19:58:35
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 20:19:30
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:22:50
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:45:56
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 13:28:22
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 09:05:22
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 10:33:01
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 11:11:41
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:27:19
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:08:22

Luyện Tiếng Anh

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 15:58:16
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 16:06:07
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:00:48
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:18:21
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:37:17
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 17:45:28
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 19:50:58
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:29:58
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:56:24
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:40:09
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:47:41
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:47:06
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 11:06:09
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 11:06:32
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 14:36:42
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 11:12:45
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:58:41
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:06:39
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:15:59
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:18:42
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:52:12
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:36:14
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:39:55
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:44:35
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:49:27
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:52:26
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:02:14
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 12:32:58
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 14:30:52
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 19:11:53
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 09:35:45
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 19:11:56
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 18:30:45
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 18:34:25
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 20:22:21
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 20:31:46
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:02:24
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 20:55:35
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 20:47:39
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 20:48:15
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:01:59
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 13:31:54
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:59:36
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 11:13:29
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 20:32:04
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 20:42:46
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 20:51:02
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 20:52:16
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 20:59:21
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 21:04:51
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:49:01
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:41:51
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:42:09
Hoàng Nhật Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:58:29

Điểm thi

Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-04 11:37:35
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-04 11:26:54
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-07-04 10:51:51
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-04 10:44:53
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-28 20:31:14
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-28 20:19:37
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-16 20:39:51
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 19:01:01
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-04 19:18:49
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-18 21:21:25
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-14 13:00:09
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-07 10:22:57
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 22:38:44
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-28 13:04:39
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:40:44
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-24 20:28:28
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:38:20
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-16 20:27:03
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-25 09:50:53
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-16 21:08:23
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-12 08:29:17
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-11 20:57:19
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-11 20:39:51
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-01 10:52:58
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:30:41
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:20:55
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-19 11:55:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-19 08:47:03
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-18 17:06:43
Hoàng Nhật Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-22 14:59:07