Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Ngọc Khánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Ngọc Khánh

Trịnh Ngọc Khánh
WELCOME TO MY TRANG WEB WHERE YOU CAN FIND THỨ GÌ ĐÓ ^_^ o,o

Luyện toán

3 -Trung bình 5.65 - Tổng điểm 904

Trịnh Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:39:45
Trịnh Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 09:51:42
Trịnh Ngọc Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 15:09:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trịnh Ngọc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-07 21:39:02
Trịnh Ngọc Khánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-07 21:36:11