Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Cao Anh Triết. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Cao Anh Triết

Trần Cao Anh Triết
Thất bại là mẹ thanh công . Và cha thành công cũng là chồng thất bại . Nên đừng bao giờ nản chí trước quá khứ

Điểm thi

Trần Cao Anh Triết làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-27 19:39:25
Trần Cao Anh Triết làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-28 08:06:58
Trần Cao Anh Triết làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-28 08:02:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-17 21:02:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-06 21:21:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-06 21:16:20

Luyện toán

57 -Trung bình 9.24 - Tổng điểm 5914

Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-02-18 20:53:26
Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-02-06 10:53:31
Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-02-06 10:54:26
Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-02-06 10:52:44
Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2015-01-30 11:12:56
Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-02-06 10:56:04
Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-01-25 21:04:10
Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-01-14 20:49:28
Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-01-16 20:27:36
Trần Cao Anh Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-01-22 20:53:16