Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hữu Triết. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hữu Triết

Nguyễn Hữu Triết
M Nhìn Là Nhìn Cái Quần Què Gì?

Luyện toán

25 -Trung bình 6.90 - Tổng điểm 3104

Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 19:29:23
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 09:06:11
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 12:44:11
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 15:42:35
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 12:36:22
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 18:53:53
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 19:07:48
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 16:45:18
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 19:10:02
Nguyễn Hữu Triết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 10:04:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.95 - Tổng điểm 79

Điểm thi

Nguyễn Hữu Triết làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-26 18:45:11
Nguyễn Hữu Triết làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-09 18:07:16