Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dũng

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 12:32:22
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 12:17:14
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 09:37:20
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 11:12:50
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 09:31:32
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 15:39:36
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 10:09:07
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 10:46:50
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 20:54:19
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 18:50:20
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 12:09:21
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 19:06:42
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 16:29:02
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Các góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 10:59:12
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 13:09:27
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 12:45:50
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:22:50
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 21:28:28
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 22:06:08
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:57:48
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:26:25
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 11:17:39
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:39:37
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:13:00
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 12:35:15
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:27:30
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 09:12:02
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 10:39:33
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:13:06
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:33:23
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 18:06:34
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 19:36:26
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 10:41:38
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:21:20

Luyện văn - Tiếng Việt

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 15:23:16
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 16:49:59
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 12:35:38
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:25:37
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:27:50
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 15:36:23
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 15:54:54
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 10:10:11
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 09:29:33
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 11:42:45
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 19:20:22
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:15:46
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 14:47:06
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 20:58:13
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 10:31:58
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 19:10:03
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:09:16
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 14:14:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 11:05:57
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 10:59:42
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 11:24:41
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:56:48
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 11:15:20
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:06:35
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:36:06
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:44:45
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 09:43:19

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 21:01:37
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:47:58
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 20:54:26
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 22:48:32
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:59:53
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:13:36
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 09:12:56

Điểm thi

Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:41:43
Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-10-31 11:30:14