Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dũng

Dũng
Corona Virus...

Luyện toán

32 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 3230

Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 19:36:26
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 12:17:14
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:27:30
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:39:37
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:26:25
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:13:06
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:13:00
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 10:39:33
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 09:12:02
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 18:06:34

Luyện văn - Tiếng Việt

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:44:45
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:36:06
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:06:35
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 11:15:20
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:56:48
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 11:24:41
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 10:59:42
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 11:05:57
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 14:14:28
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:09:16

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 09:12:56
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:13:36
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:59:53
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 22:48:32
Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:47:58

Điểm thi

Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-17 11:41:43
Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-10-31 11:30:14