Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Sơn Tùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Sơn Tùng

Trần Sơn Tùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Trần Sơn Tùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-04 20:54:12
Trần Sơn Tùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-04 20:48:59
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-08 21:03:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-08 21:00:27

Luyện toán

1 -Trung bình 6.30 - Tổng điểm 378

Trần Sơn Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 12:03:39