Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Tiến Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Tiến Đức

Trần Tiến Đức
an fan blackpink kb với mk nhé

Luyện toán

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 09:49:36
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:38:26
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 14:05:05
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 14:01:00
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 19:10:47
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 19:38:53
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:06:23
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 17:58:45
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 18:01:19
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 19:59:26
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 07:06:16
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:22:07
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:37:46
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:59:08
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:22:11
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:21:02
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:25:11
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:19:41
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:31:11
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:04:11
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:17:19
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 07:48:59
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:21:25
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 20:17:10
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:26:24
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 08:05:51
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:53:17
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:40:45
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 20:26:37
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:07:09
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 20:59:34
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:03:12
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 20:39:14
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:19:39
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:56:13
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 19:48:17
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:35:27

Luyện văn - Tiếng Việt

45 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4500

Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:25:54
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:35:02
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:07:39
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:14:19
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:26:38
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:39:40
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:48:50
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:24:23
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 21:34:38
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 21:48:02
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:32:08
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:18:29
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:45:32
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:50:35
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 19:38:15
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:54:14
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:00:04
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:05:34
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:37:11
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:53:36
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:14:44
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:18:37
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:21:29
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:24:24
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:27:48
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:30:12
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:34:24
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:32:06
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:40:27
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:06:40
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:51:07
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:40:38
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:57:22
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:18:01
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:14:29
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 18:51:29
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:24:19
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:49:51
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:51:41
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sau cơn mưa
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 07:24:52
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 07:29:38
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 21:09:12
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 15:16:25
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:34:14
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:51:35

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:50:01
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:43:35
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:01:07
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 21:01:58
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:52:00
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 20:58:24
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:44:34
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:13:10
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 19:41:19
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 18:30:48
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 18:31:05
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:32:36
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:28:31
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:31:37
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:34:00
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:39:34
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:39:53
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:40:43
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:43:14
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:42:07
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:29:46
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 14:11:38
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:44:03
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 10:02:40
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 19:27:34
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:19:04
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:21:54
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:23:37
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:26:24
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 19:52:22
Trần Tiến Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 16:01:04

Điểm thi

Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-18 16:05:43
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-17 21:43:01
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-17 21:39:28
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-02 19:59:46
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-02 19:56:28
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:06:18
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:37:43
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-22 21:28:55
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-18 19:42:16
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-16 18:30:10
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 21:29:40
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-16 20:18:57
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-08 21:59:01
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-08 21:55:22
Trần Tiến Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-01 10:20:40