Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Shoall.[CGCĐ]. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Shoall.[CGCĐ]

Shoall.[CGCĐ]
[VÌ YÊU CỨ ĐÂM ĐẦU]

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 4.65 - Tổng điểm 698

Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:57:10
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:51:04
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 19:52:14
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 09:44:04

Luyện Tiếng Anh

30 -Trung bình 8.03 - Tổng điểm 3453

Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 20:30:53
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 16:27:04
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 15:02:23
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 19:32:02
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 19:56:20
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 20:51:41
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 14:54:53
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:37:16
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:30:47
Shoall.[CGCĐ] đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:57:06

Điểm thi