Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với bloom winx. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

bloom winx

bloom winx
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của bloom winx

Điểm thi

bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-23 19:46:03
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-08 06:52:42
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-12-06 08:34:51
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-26 06:55:04
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-22 05:47:36
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-13 05:27:12
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-26 16:54:16
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-26 16:51:59
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-14 12:34:35
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-13 15:38:48
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-07 15:51:01
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-07 15:46:11
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-08-25 18:14:41
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-22 14:44:51
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-08-04 14:18:53
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-03 19:15:39
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-03 16:43:06
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-08-03 12:14:52
bloom winx làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-03 11:25:39

Luyện toán

9 -Trung bình 4.29 - Tổng điểm 2059

bloom winx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 09:45:23
bloom winx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-08-04 06:57:18
bloom winx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-08-04 07:06:24
bloom winx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-08-08 15:03:36
bloom winx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-08-20 14:37:47
bloom winx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-08-11 18:04:41
bloom winx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-08-13 15:10:10
bloom winx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-08-20 08:50:48
bloom winx đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-08-31 08:42:51