Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tien
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !hihi

Điểm thi

tien làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-12-27 06:36:14
tien làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-07 12:40:40

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm