Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình)

Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình)

Luyện toán

18 -Trung bình 5.83 - Tổng điểm 2273

Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:57:46
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:53:24
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:32:29
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 19:40:09
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-06-27 09:21:49
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 06:38:47
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 15:48:49
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 20:03:13
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-20 14:56:18
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 19:06:07

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 8.60 - Tổng điểm 430

Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:09:58
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:30:32
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:20:27
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:17:25

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.05 - Tổng điểm 21

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-18 20:37:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-27 22:06:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-26 20:31:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-26 20:27:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:53:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:50:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:24:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:21:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:20:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:18:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:17:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:15:48