Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình)

Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình)
Đáp Án Của Bạn ..;lớp 10. \\\\\\\\n\\\\\\\\n

Luyện toán

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 23:53:54
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 08:28:03
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 20:03:13
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-20 14:56:18
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-04-23 18:51:18
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 15:48:49
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 08:16:03
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 11:11:25
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 19:06:07
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 20:37:01
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 06:38:47
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-06-27 09:21:49
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 21:49:26
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 08:38:16
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:53:24
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:57:46
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:32:29
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 19:40:09

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:20:27
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:30:32
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:09:58
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:17:25

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-18 20:37:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-27 22:06:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-26 20:31:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-26 20:27:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:53:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-05 20:50:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:24:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:21:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:20:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:18:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:17:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:15:48