Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Quang Nhân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Quang Nhân

Trần Quang Nhân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

37 -Trung bình 7.19 - Tổng điểm 4383

Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 19:39:55
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:05:50
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 19:39:16
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 19:32:46
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:50:43
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:40:37
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:54:19
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:49:21
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:34:12
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:30:42

Luyện văn - Tiếng Việt

32 -Trung bình 8.09 - Tổng điểm 3722

Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 22:12:34
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 22:09:53
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:08:53
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:04:23
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:13:39
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:20:44
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:56:49
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 19:56:47
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:26:54
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:00:48

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 9.02 - Tổng điểm 451

Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:31:48
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:44:40
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:49:55
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:47:40

Điểm thi

Trần Quang Nhân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-22 20:48:18
Trần Quang Nhân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2020-01-22 20:35:59