Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Quang Nhân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Quang Nhân

Trần Quang Nhân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

38 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3800

Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:07:52
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 15:58:47
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:35:26
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:01:55
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 18:05:13
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 17:49:36
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:05:50
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 19:39:16
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:55:40
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 18:55:02
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 22:05:54
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 16:10:08
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 17:16:41
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 15:58:19
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:23:36
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:22:30
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:01:49
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:36:16
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:45:52
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:55:44
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:26:55
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 19:39:55
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 19:48:21
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:40:16
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 19:41:22
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:45:27
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:43:02
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:46:38
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:59:30
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:26:15
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:50:43
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:30:42
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:34:12
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 19:32:46
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:49:21
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:54:19
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:40:37
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 20:53:52

Luyện văn - Tiếng Việt

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:24:41
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:47:27
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:51:49
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:55:19
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:03:59
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 20:03:23
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:21:22
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:35:44
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:24:04
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:55:39
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 17:15:50
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:00:49
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 22:24:50
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 19:06:42
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:48:38
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:39:44
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:47:51
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:03:24
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:42:47
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:08:03
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:22:26
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 18:43:27
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:41:36
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:45:33
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:54:12
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 19:33:05
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:10:26
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:30:16
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:00:48
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:06:40
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:59:16
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 18:57:25
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 19:01:35
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 19:56:47
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:56:49
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:20:44
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:13:39
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:04:23
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:08:53
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 22:09:53
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 22:12:34

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:47:40
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:49:55
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:44:40
Trần Quang Nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:31:48

Điểm thi

Trần Quang Nhân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-22 20:48:18
Trần Quang Nhân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2020-01-22 20:35:59