Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần phương như. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần phương như

trần phương như
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của tôi !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-21 21:23:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-21 21:02:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-21 06:04:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-21 05:52:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-21 05:46:31

Luyện toán

60 -Trung bình 8.92 - Tổng điểm 7137

trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-09-11 20:20:58
trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2014-09-13 18:49:37
trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-09-14 17:37:53
trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-09-16 05:25:53
trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2014-09-16 05:13:26
trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-09-17 20:49:16
trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-09-19 12:02:56
trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2014-09-23 19:05:59
trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-09-21 07:45:55
trần phương như đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-09-25 10:30:11