Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hùng đẹp trai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hùng đẹp trai

hùng đẹp trai
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: hùng đẹp trai
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:10:37
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 14:23:42
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:17:27
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:58:00
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:11:04
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:32:42
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:05:58
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:49:24
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:37:50

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:42:06

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:32:28
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:58:35

Điểm thi

hùng đẹp trai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:23:19