Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hùng đẹp trai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hùng đẹp trai

hùng đẹp trai
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: hùng đẹp trai
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

9 -Trung bình 7.05 - Tổng điểm 987

hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:32:42
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:37:50
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 14:23:42
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:49:24
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:58:00
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:17:27
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:10:37
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:05:58
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:11:04

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.53 - Tổng điểm 181

hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:42:06

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 8.60 - Tổng điểm 344

hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:58:35
hùng đẹp trai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:32:28

Điểm thi

hùng đẹp trai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:23:19