Trần Nguyễn Mai Trang - Trang của Trần Nguyễn Mai Trang - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyễn Mai Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyễn Mai Trang

Trần Nguyễn Mai Trang
-안녕하세요.-

Điểm thi

Trần Nguyễn Mai Trang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-28 15:48:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-26 16:53:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-26 16:33:04

Luyện toán

0 -Trung bình 2.70 - Tổng điểm 81