Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyễn Mai Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyễn Mai Trang

Trần Nguyễn Mai Trang
-안녕하세요.-
  • Tên: Trần Nguyễn Mai Trang
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 2.70 - Tổng điểm 81

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.80 - Tổng điểm 58

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Nguyễn Mai Trang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-28 15:48:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-26 16:53:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-26 16:33:04