Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với TAKASA. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

TAKASA

TAKASA
.

Luyện toán

33 -Trung bình 8.86 - Tổng điểm 3456

TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 12:07:45
TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 12:05:34
TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 12:03:56
TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 11:59:02
TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 22:39:28
TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 22:33:37
TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 22:11:52
TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 22:09:16
TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 22:05:16
TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 22:01:28

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

TAKASA đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 20:59:58

Điểm thi

TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-25 20:04:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-25 20:01:39
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-06-25 19:57:55
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-04 21:01:46
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-04 20:55:03
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-04 20:51:48
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-04 20:45:18
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-04 20:41:38
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:45:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:42:01
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:28:29
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:24:18
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:16:48
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:13:10
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:10:40
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-02 20:08:39
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 09:59:40
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 09:58:06
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-31 09:56:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-31 09:52:14
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-30 16:31:12
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-30 16:29:21
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-30 16:27:49
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-25 08:29:28
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-25 08:26:57
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-25 08:25:25
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-25 08:24:02
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-25 08:21:45
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-25 08:18:50
TAKASA làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-25 08:14:06