Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 🍀🧡_Trang_🧡🍀. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

🍀🧡_Trang_🧡🍀

🍀🧡_Trang_🧡🍀
_Thế giới này không có sự đồng cảm thực sự _ Không ai hỉu mình bằng chính mình_. Offline... #Cỏ# [https://olm.vn/thanhvien/hellomn] -Nik phụ, add đi~

Luyện toán

23 -Trung bình 8.42 - Tổng điểm 2443

🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 07:17:17
🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 09:27:28
🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 09:59:25
🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 11:13:39
🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 07:11:49
🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 10:14:39
🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 18:41:24
🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 15:12:18
🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 20:42:56
🍀🧡_Trang_🧡🍀 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 22:11:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

🍀🧡_Trang_🧡🍀 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-12 11:29:11
🍀🧡_Trang_🧡🍀 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-27 06:44:05
🍀🧡_Trang_🧡🍀 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-10 10:04:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-07 08:01:55
🍀🧡_Trang_🧡🍀 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-07 07:58:13