Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Lê Tiến Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Lê Tiến Dũng

Trần Lê Tiến Dũng
hello các bạn Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 3.67 - Tổng điểm 918

Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 19:39:53

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 2.77 - Tổng điểm 249

Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 15:40:21
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 15:59:24

Luyện Tiếng Anh

96 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9600

Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:57:13
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:01:57
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:56:09
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 16:17:01
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:52:28
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 18:57:19
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:46:21
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 16:00:31
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 15:56:22
Trần Lê Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 16:02:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-24 16:44:08
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-20 20:53:50
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-16 20:04:43
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-16 16:13:16
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 21:32:06
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-13 21:22:37
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-13 21:14:45
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 20:56:20
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-12 20:43:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 20:37:47
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-21 08:50:27