Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Lê Tiến Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Lê Tiến Dũng

Trần Lê Tiến Dũng
hi Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-24 16:44:08
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-20 20:53:50
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-16 20:04:43
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-16 16:13:16
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 21:32:06
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-13 21:22:37
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-13 21:14:45
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-13 20:56:20
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-12 20:43:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 20:37:47
Trần Lê Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-21 08:50:27

Luyện toán

0 -Trung bình 3.63 - Tổng điểm 799