Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Triệu Linh Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Triệu Linh Chi

Triệu Linh Chi
Nếu có gì thì các bạn nhắn với mình qua hệ thống tin nhắn mới của OLM nhé.
  • Tên: Triệu Linh Chi
  • Đang học tại: Trung tâm OLM 2
  • Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 521SP, 22GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 4SP, 1GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 17:22:47
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 12:46:38
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 12:31:29
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:37:15
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:26:03
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:24:12
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 12:30:34
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 12:38:58
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:25:04
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:16:56
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:56:34
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 13:19:28
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:24:52
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:50:50
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 12:21:35
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 12:24:55
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 15:26:50
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 15:29:53
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:17:19
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:29:09
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:43:45
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 13:04:46
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 13:09:38
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 21:46:57
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 21:50:44
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 21:55:08
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 11:17:33

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 13:15:43

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:02:30
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:05:02
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:07:52
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:32:33
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:35:10
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:20:46
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:32:06
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:38:32
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:37:11
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:42:02
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:57:55
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:29:14
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 22:07:04
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:29:45
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:54:17
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 17:28:02
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 17:33:16
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:14:32
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:31:23
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:58:45
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:55:07
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:24:06
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 18:35:08
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:42:42
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 18:22:11
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:32:31
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:55:02
Triệu Linh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:29:37

Điểm thi

Triệu Linh Chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-19 11:56:16
Triệu Linh Chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-18 21:55:51
Triệu Linh Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-30 21:59:17
Triệu Linh Chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 21:41:17
Triệu Linh Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-03 18:35:10