Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Ánh Nguyệt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Ánh Nguyệt

Dương Ánh Nguyệt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 9.37 - Tổng điểm 2436

Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 13:09:38
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 13:04:46
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:43:45
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:29:09
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:17:19
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 15:29:53
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 15:26:50
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 12:24:55
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 12:21:35
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 12:46:38

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 13:15:43

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 9.51 - Tổng điểm 2854

Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:29:37
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:55:02
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:32:31
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 18:22:11
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:42:42
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 18:35:08
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:24:06
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:55:07
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:58:45
Dương Ánh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:31:23

Điểm thi

Dương Ánh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-19 11:56:16
Dương Ánh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-18 21:55:51
Dương Ánh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-30 21:59:17
Dương Ánh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-25 21:41:17
Dương Ánh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-03 18:35:10