Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Hùng Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Hùng Duy

Trần Hùng Duy
hello! cảm ơn bạn đã đến nhà mình chơi, hãy kết bạn với mình nhé. Mình cảm ơn! Hihihiihihiihihihi

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Trần Hùng Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 08:08:12
Trần Hùng Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 14:54:21
Trần Hùng Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 17:45:43
Trần Hùng Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-29 11:01:30
Trần Hùng Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 17:49:09
Trần Hùng Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 22:05:05
Trần Hùng Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 21:01:19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Trần Hùng Duy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-26 16:32:11
Trần Hùng Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-25 15:57:47
Trần Hùng Duy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 09:00:50
Trần Hùng Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-27 19:10:42
Trần Hùng Duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-08-13 15:01:49
Trần Hùng Duy làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-13 10:18:59
Trần Hùng Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-13 10:14:28
Trần Hùng Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-13 10:12:31