Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tran minh hung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tran minh hung

tran minh hung
Ta nghèo kệ số phận ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mày giàu thì phải nhờ cha của mày!!!!!!!! Ta thì đi cấy đi cày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mày thì ở ghế sai này sai kia!!!!!!!!!!!!

Điểm thi

Luyện toán

28 -Trung bình 9.86 - Tổng điểm 2959

tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-12-31 08:58:23
tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-12-29 08:48:37
tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-01-02 09:09:37
tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-11-03 16:34:31
tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 19:47:23
tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-09-18 11:08:16
tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-10-19 20:34:07
tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 18:12:50
tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 17:38:18
tran minh hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-28 12:14:07