Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ʚTrần Hòa Bìnhɞ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ʚTrần Hòa Bìnhɞ

ʚTrần Hòa Bìnhɞ

Luyện toán

48 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4800

ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 21:16:07
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 19:57:35
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:47:37
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 22:02:38
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 08:43:22
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 21:34:45
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 09:35:48
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 19:27:15
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 19:12:04
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-05-18 14:17:16
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 20:35:42
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 21:29:20
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 19:43:33
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 08:20:29
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 22:13:38
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 21:24:30
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 19:28:59
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:48:28
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-07-22 21:11:23
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 21:22:01
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:53:09
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 21:46:47
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 15:25:53
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:18:10
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 21:19:55
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 20:34:16
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 10:58:03
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 21:15:00
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:54:26
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 21:29:51
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 20:49:26
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 20:57:20
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 22:03:20
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:08:11
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 08:30:48
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:42:15
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:53:13
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:45:07
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 21:20:29
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:03:20
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:45:48
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:42:43
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:56:43
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:52:37
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:51:45
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:52:04
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:43:42
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung test3d
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 21:32:35

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 20:03:57
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 20:12:27
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 19:42:24
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 19:45:36
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:45:54

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-05 20:11:36
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-28 08:53:52
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:10:10
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:06:38
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-20 20:20:47
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-20 20:16:28
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-01 15:03:12
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-01 20:15:45
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-30 23:01:50
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-30 22:48:31
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 19:45:18
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-16 01:05:07
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-11 12:30:54
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-11 12:24:32
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-02 19:30:56
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-29 20:26:17
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 20:55:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 17:22:24
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 19:50:44