Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ʚTrần Hòa Bìnhɞ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ʚTrần Hòa Bìnhɞ

ʚTrần Hòa Bìnhɞ

Luyện toán

48 -Trung bình 9.42 - Tổng điểm 4993

ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:43:42
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:42:43
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:51:45
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:52:04
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:52:37
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:56:43
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:53:13
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 08:30:48
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 20:57:20
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:03:20

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 818

ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:45:54
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 19:45:36
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 19:42:24
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 20:12:27
ʚTrần Hòa Bìnhɞ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 20:03:57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.00 - Tổng điểm 40

Điểm thi

ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-05 20:11:36
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-28 08:53:52
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:10:10
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 22:06:38
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-20 20:20:47
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-20 20:16:28
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-01 15:03:12
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-01 20:15:45
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-30 23:01:50
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-30 22:48:31
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-18 19:45:18
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-16 01:05:07
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-11 12:30:54
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-11 12:24:32
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-02 19:30:56
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-29 20:26:17
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 20:55:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-21 17:22:24
ʚTrần Hòa Bìnhɞ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 19:50:44