Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❤Trang_Trang❤💋. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❤Trang_Trang❤💋

❤Trang_Trang❤💋
Tao 🤣 hận 😎 mày 👀 . Mày ác hơn con rắn đọc👀👀👀😒

Luyện toán

73 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7300

❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:34:59
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:13:07
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 12:03:38
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 12:01:23
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 06:02:34
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 12:29:53
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:19:02
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:06:26
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 12:11:36
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 19:26:50
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 05:58:09
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:27:15
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-02-24 12:37:06
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 05:39:41
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 05:28:52
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 05:23:32
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 05:26:54
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 19:32:43
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 19:05:55
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:47:03
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 11:20:44
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 12:17:15
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 19:17:06
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 19:21:02
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 17:09:23
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 19:24:35
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 12:26:24
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:16:28
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 12:10:34
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 13:01:35
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 10:49:31
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 05:19:07
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:11:44
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 12:41:32
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 08:09:00
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:10:34
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:08:28
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 06:04:48
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:38:26
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:42:53
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 13:16:44
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:58:27
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:08:46
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:16:33
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 19:16:38
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:00:53
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 12:31:48
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 12:33:54
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:17:57
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 19:05:16
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:04:07
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 12:54:56
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-05 18:45:07
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 05:28:55
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:22:23
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 20:23:38
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 18:47:06
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 19:05:06
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 05:31:07
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:24:28
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 08:04:36
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 12:00:34
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 12:45:39
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 05:31:29
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 13:38:23
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 11:20:16
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 12:27:50
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 11:40:21
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 11:44:56
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 11:36:11
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 12:02:49
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 12:52:08
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 15:06:14

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 10:30:43
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 10:28:54
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 10:35:13
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 11:22:55
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 12:17:16
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 19:11:03
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 16:43:27
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 13:00:36

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

❤Trang_Trang❤💋 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:13:29
❤Trang_Trang❤💋 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-17 11:48:24
❤Trang_Trang❤💋 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 18:52:38
❤Trang_Trang❤💋 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 18:51:11