Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❤Trang_Trang❤💋. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❤Trang_Trang❤💋

❤Trang_Trang❤💋
Tao 🤣 hận 😎 mày 👀 . Mày ác hơn con rắn đọc👀👀👀😒

Luyện toán

73 -Trung bình 8.84 - Tổng điểm 8221

❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 12:52:08
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-02-24 12:37:06
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 12:27:50
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 12:45:39
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 12:00:34
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 19:24:35
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 12:02:49
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 11:44:56
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 11:40:21
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 11:36:11

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 891

❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 13:00:36
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 16:43:27
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 19:11:03
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 12:17:16
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 11:22:55
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 10:35:13
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 10:28:54
❤Trang_Trang❤💋 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 10:30:43

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

❤Trang_Trang❤💋 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 19:13:29
❤Trang_Trang❤💋 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-17 11:48:24
❤Trang_Trang❤💋 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 18:52:38
❤Trang_Trang❤💋 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 18:51:11