Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Huyền Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang
T-ara... mãi là huyền thoại trong lòng Queens...

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:25:32

Luyện toán

17 -Trung bình 9.25 - Tổng điểm 1850

Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:18:34
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 17:13:52
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 20:37:37
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 19:50:11
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 20:36:00
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 21:00:47
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 08:58:02
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 18:34:48
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 06:07:16
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 09:04:58