Nguyễn Thị Huyền Trang

Giới thiệu về bản thân

Người ta thất bại không vì ngu mà vì nghĩ mình giỏi