Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Huyền Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang
Người ta thất bại không vì ngu mà vì nghĩ mình giỏi

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 20:25:32

Luyện toán

17 -Trung bình 8.98 - Tổng điểm 1886

Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:18:34
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 17:13:52
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 20:37:37
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 19:50:11
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 20:36:00
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 21:00:47
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 08:58:02
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 18:34:48
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 06:07:16
Nguyễn Thị Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 09:04:58