nguyễn thị trang

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của nguyễn thị trang
0
0
0
0
0
0
0

cho mình nhiều điểm 1 chút nha ( mình giải câu a) nó dễ lắm

Theo bài ra , ta có:

Tam giác EBH cân tại góc B =>góc BEH=góc BHE

mà ^B = 2 . ^C = ^BEH + ^BHE=2 .^BHE=2.^BEH => ^C=^BHE=^DHC

=> tam giác HDC cân tại D => DC=DH=DA

đổi 20 giờ 30 phút =2,5 giờ

   quãng đường người đó đi xe đò là:

                 105-15=90 (km)

    vận tốc của xe đò là:

                90:2,5= 36(km/giờ)

                 ĐS:36 phút =0,6 giờ

Doi 2 gio 30 phut = 2,5 gio

Quãng đường người đó đi xe đò là

105 - 15 = 90 ( km )

Vận tốc của  xe đó là

90 : 2,5 = 36 ( km / gio )

Nhớ like nhé

 

Ta có 8(x-2009)^2 = 25- y^2
8(x-2009)^2 + y^2 =25 (*) 
Vì y^2 \(\ge\) 0 nên (x-2009)^2\(\le\frac{25}{8}\)  , suy ra (x-2009)^2 = 0 hoặc (x-2009)^2 =1
Với (x -2009)^2 =1 thay vào (*) ta có y^2 = 17 (loại) 
Với (x- 2009)^2= 0 thay vào (*) ta có y^2 =25 suy ra y = 5 (do ) 
Từ đó tìm được (x=2009; y=5)

đúng cái nhé

Nửa chu vi thửa ruộng là:

125,6 : 2 = 62,8 (m)

Coi chiều rộng là 1 phần thì chiều dài là 3 phần như thế. (Phần này bạn cũng có thể vẽ sơ đồ).

Chiều rộng thửa ruộng là:

62,8 : (3 + 1) x 1= 15,7 (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

62,8 - 15,7 = 47,1 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

41,1 x 15,7 = 739,47 (m2)

Thửa ruộng đó thu được số tạ rau là:

16,5 x (739,47 :1) = 12 201,255 (kg) hay 122,01255 tạ

Đ/S: ____________

       Trong mỗi người đều có một niềm đam mê cho riêng mình và với tôi đó là đọc sách. Đọc sách mang lại những tri thức cho con người. Sách còn giúp tôi thư giãn sau những giờ học hành mệt mỏi. Tôi có rất nhiều loại sách như: sách văn học, sách tìm hiểu tri thức khoa học, sách địa lí – lịch sử… Hễ khi nào có dịp đi nhà sách thì tôi luôn chọn cho mình những cuốn sách bổ ích với bản thân. Tôi luôn trân trọng và giữ gìn cẩn thận những cuốn sách đó. 

Các quan hệ trong đọan văn trên là : và , còn , như , hễ .... thì , với , và

Giải:

Ta có: abcabc = abc000  + abc 

                      = abc x 1000 + abc 

                      = abc . (1000 + 1)

                      = abc . 1001

                      = abc . 7 . 11 . 13

Vậy số abcabc là tích của abc với 7; 11; 13 => abcabc chia hết cho 7; 11 và 13