Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lương Thị Thùy Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lương Thị Thùy Trang

Lương Thị Thùy Trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Lương Thị Thùy Trang
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lương Thị Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:53:51
Lương Thị Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:57:27

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lương Thị Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 22:18:35

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.23 - Tổng điểm 157

Lương Thị Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 22:20:29

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 20:37:11
Lương Thị Thùy Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-09-26 20:38:38