Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lương Thị Thùy Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lương Thị Thùy Trang

Lương Thị Thùy Trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lương Thị Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:53:51
Lương Thị Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:57:27

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lương Thị Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 22:18:35

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lương Thị Thùy Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 22:20:29

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 20:37:11
Lương Thị Thùy Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-09-26 20:38:38