Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen minh trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen minh trang

nguyen minh trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

9 -Trung bình 7.22 - Tổng điểm 1083

nguyen minh trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 12:50:52
nguyen minh trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 11:45:37
nguyen minh trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 11:49:20
nguyen minh trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-24 12:36:25
nguyen minh trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 22:18:32
nguyen minh trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 07:59:18
nguyen minh trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 22:47:13
nguyen minh trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-03 11:20:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.80 - Tổng điểm 88

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 13:49:38
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-14 14:42:29
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-14 14:40:29
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-07 20:50:29
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-07 20:45:21
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-07 20:41:35
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-07 20:37:12
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-07 20:33:08
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-07 20:28:21
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-07 20:23:39
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-07 20:20:27
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-07 20:16:00
nguyen minh trang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-07 18:55:05