Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ꧁✰⁀ᶜᵘᵗᵉ♡๖ۣۜ ~Đặng Trang~๖²⁴ʱ๖ۣۜ ღ꧂. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

꧁✰⁀ᶜᵘᵗᵉ♡๖ۣۜ ~Đặng Trang~๖²⁴ʱ๖ۣۜ ღ꧂

꧁✰⁀ᶜᵘᵗᵉ♡๖ۣۜ ~Đặng Trang~๖²⁴ʱ๖ۣۜ ღ꧂
Chào ! Mink có thích một người

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:19:49
꧁✰⁀ᶜᵘᵗᵉ♡๖ۣۜ ~Đặng Trang~๖²⁴ʱ๖ۣۜ ღ꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:57:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:15:34
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 16:11:22
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 11:18:41
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 21:48:48
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 18:11:49
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:27:03
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:14:04
꧁✰⁀ᶜᵘᵗᵉ♡๖ۣۜ ~Đặng Trang~๖²⁴ʱ๖ۣۜ ღ꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 15:55:58
꧁✰⁀ᶜᵘᵗᵉ♡๖ۣۜ ~Đặng Trang~๖²⁴ʱ๖ۣۜ ღ꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:09:31

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:45:52

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-04 10:43:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 10:40:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-12 07:18:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 20:12:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 20:06:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 22:12:59
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-27 18:48:57