Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thuỳ Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thuỳ Trang

Đặng Thuỳ Trang
Chào các ARMY ^~^ ^~^ Các Fan Dương Dương Trịnh Sảng Đại Thí Thí Hạ Duệ Hàm Anime Ai muốn kết bạn ko ? Ai là bạch dương 5. 2. 0. ^~^ ^~^ Free fire

Luyện toán

8 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 892

Đặng Thuỳ Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 18:11:49
Đặng Thuỳ Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 21:48:48
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:38:09
Đặng Thuỳ Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 16:11:22
Đặng Thuỳ Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 11:18:41
Đặng Thuỳ Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:15:34
Đặng Thuỳ Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:57:28
Đặng Thuỳ Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:19:49

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 7.50 - Tổng điểm 150

Lần cuối làm bài: 2019-10-20 17:55:40

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 6.25 - Tổng điểm 125

Đặng Thuỳ Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:45:52

Điểm thi

Đặng Thuỳ Trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-12 07:18:01
Đặng Thuỳ Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 20:12:33
Đặng Thuỳ Trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 20:06:42
Đặng Thuỳ Trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 22:12:59
Đặng Thuỳ Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-27 18:48:57