Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Trọng Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Trọng Đạt

Trần Trọng Đạt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 3.93 - Tổng điểm 275

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-10 19:46:09
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-04 20:01:24
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-04 19:58:18
Trần Trọng Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-04 19:50:58