Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★

ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★
https://www.facebook.com/ttl3003dreamcannotbeachieved
  • Tên: ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★
  • Đang học tại: Trường THCS Lương Chí
  • Địa chỉ: Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa
  • Điểm hỏi đáp: 1185SP, 46GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:25:25
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 12:34:57
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 10:05:31
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:28:56
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:32:58
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:49:40
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 19:24:41
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:53:07
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 13:20:59
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 20:22:36
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:45:29
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 21:09:23
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 17:40:35
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 10:54:39
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 20:19:13
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 17:37:47
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 15:10:26
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 21:01:03
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 21:03:19
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 21:06:47
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 19:47:37
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 19:45:09
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 10:11:22
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:16:18
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 20:27:11
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 11:34:41
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 11:49:56
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 08:58:16
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 08:29:07
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 16:55:19
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 10:43:00
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:47:31
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 21:13:45
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 18:34:50
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 17:07:15
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 21:22:10
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:37:35
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 11:21:40
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 10:39:01
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 10:41:54
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2018-07-20 10:32:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-07-12 12:04:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-28 20:22:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-28 20:17:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 20:11:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 00:02:17