Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Trà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Trà My

Nguyễn Thị Trà My
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 4.56 - Tổng điểm 410

Nguyễn Thị Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:19:57
Nguyễn Thị Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:56:00
Nguyễn Thị Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:42:04
Nguyễn Thị Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 10:53:27

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 484

Nguyễn Thị Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 10:26:57
Nguyễn Thị Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:29:39
Nguyễn Thị Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:52:55
Nguyễn Thị Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:59:20

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thị Trà My làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-01 16:05:23
Nguyễn Thị Trà My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-01 15:57:54
Nguyễn Thị Trà My làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-29 22:05:13