Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ●ღ๖ۣۜNɠυүễη● ॐ Vїệt©๖ۣۜHùηɠ ²ᵏ⁸(Hội Con 🐄). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

●ღ๖ۣۜNɠυүễη● ॐ Vїệt©๖ۣۜHùηɠ ²ᵏ⁸(Hội Con 🐄)

●ღ๖ۣۜNɠυүễη● ॐ Vїệt©๖ۣۜHùηɠ ²ᵏ⁸(Hội Con 🐄)
mình sẽ phát tick: -gói free: 3tick -Gói 1 : (phải xem 1 video trong kênh tui, link ở dưới) 6 tick trong 1 ngày -Gói 2:(phải đăng kí kênh) 9 tick trong 1 ngày. -Gói 3 :tổng cộng cả gói 1 và gói 2 (phải đăng kí kênh+like 1 video=15 tick trong 2 ngày) -Gói VIP: (phải đăng kí kênh + like 1 video +xem hết 1 vieo khi đang deo khẩu trang để phòng virus corona:))) 21 tick trong 3 ngày Kênh youtube đây: https://www.youtube.com/watch?v=37AqQQsu_64 LƯU Ý: làm đi làm lại gói: 1,cũng vẫn có tick nhé( gói free ai cần thì nhắn tin nhé ) tui có 3 id tick anh em lưu ý: -https://olm.vn/thanhvien/tphung2008(là tôi) -https://olm.vn/thanhvien/hungmt12081 -https://olm.vn/thanhvien/truongteamnro nhé 15 წლისაა

Luyện toán

65 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6500

Lần cuối làm bài: 2020-03-30 15:37:53
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 14:07:14
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 14:05:10
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 14:22:43
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 16:56:17
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 21:52:53
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 17:23:54
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 10:01:17
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 17:09:06
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 18:58:01
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 15:43:10
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 20:31:28
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 09:18:14
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 16:15:57
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 16:44:28
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 21:00:00
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 20:59:36
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 11:11:10
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 21:53:09
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 16:54:26
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 16:50:28
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 21:12:53
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 21:14:54
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 16:19:28
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 16:20:07
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 21:14:28
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 21:16:28
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 21:12:14
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 21:09:09
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 09:32:17
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 16:16:07
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 16:26:12
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 10:22:54
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 16:53:34
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 16:47:06
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 09:31:52
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 21:15:24
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 20:31:18
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 09:39:34
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 17:32:26
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 10:26:38
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 10:34:58
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 10:44:59
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 17:20:23
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 14:48:14
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 20:57:32
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 14:56:33
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 20:55:13
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 16:42:08
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 17:31:21
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:21:33
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 17:35:31
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 17:23:03
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 15:05:13
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 15:11:02
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 15:34:38
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 10:12:10
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:56:28
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 09:34:05
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 15:18:14
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 15:35:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 14:32:59
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 14:38:13
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 14:43:15
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 14:48:38

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Lần cuối làm bài: 2017-11-02 17:56:51
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 17:57:02
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:13:58
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 09:13:08
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 15:42:23
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 10:05:34
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 10:37:22
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 10:42:33
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 15:00:17

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Lần cuối làm bài: 2019-12-22 08:50:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:03:31
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 08:45:25
●ღ๖ۣۜNɠυүễη● ॐ Vїệt©๖ۣۜHùηɠ ²ᵏ⁸(Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 11:00:47
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 10:49:02
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 10:07:30
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 16:14:41

Điểm thi

Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-31 16:59:49