Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄)

Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄)
https://www.youtube.com/watch?v=37AqQQsu_64

Luyện toán

55 -Trung bình 8.98 - Tổng điểm 5658

Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 15:34:38
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 15:11:02
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 15:05:13
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 17:23:03
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 17:35:31
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:21:33
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 17:31:21
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 16:42:08
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 20:55:13
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 14:56:33

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 5.83 - Tổng điểm 408

Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 17:57:02
Nguyễn Việt Hùng (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 17:56:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.00 - Tổng điểm 20

Điểm thi

Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-31 16:59:49