Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huỳnh Khánh Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huỳnh Khánh Nguyên

Huỳnh Khánh Nguyên
[ https://www.youtube.com/watch?v=lUrmyU1cnxU ] Con nít con nôi yêu với chả đương! Haizzzzz

Luyện toán

18 -Trung bình 7.55 - Tổng điểm 2038

Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 19:44:32
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:18:59
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 21:19:42
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 18:28:11
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 19:54:25
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:07:05
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 11:24:56
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 06:08:34
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 19:55:11
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:41:20

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.22 - Tổng điểm 433

Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:04:16
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 10:44:52
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 10:37:38
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:03:59

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 8.59 - Tổng điểm 3263

Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 11:26:24
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 12:01:30
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 11:15:18
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 11:14:43
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 11:13:03
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 11:12:46
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 11:11:33
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 12:15:17
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:40:13
Huỳnh Khánh Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 15:26:58

Điểm thi