Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tấn Phát. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tấn Phát

Nguyễn Tấn Phát
Mục tiêu 500SP .

Luyện toán

13 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 1360

Nguyễn Tấn Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 11:30:09
Nguyễn Tấn Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:36:07
Nguyễn Tấn Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:18:57
Nguyễn Tấn Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:12:46
Nguyễn Tấn Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:33:54
Nguyễn Tấn Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:19:42
Nguyễn Tấn Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ (có nhớ và không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:17:06
Nguyễn Tấn Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 09:30:47
Nguyễn Tấn Phát đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 09:27:17
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 09:23:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi